ایجاد ساختار نوین در فرایند آموزشی و پژوهشی با فعالیت دانشکدگان در واحد های دانشگاهی

ایجاد ساختار نوین در فرایند آموزشی و پژوهشی با فعالیت دانشکدگان در واحد های دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری ووکس استان سمنان، دکتر محمد علی‌اکبری، معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در واحد سمنان طی جلسات جداگانه با روسا و معاونین آموزشی و پژوهشی واحدهای دانشگاهی استان، مدیرگروه‌های استانی و روسای پیشنهادی دانشکده‌های جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان دیدار و گفتگو کرد.

علی اکبری گفت: فرایند و ساختار جدیدی در دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان طرح دانشکدگان، با هدف جهت‌دهی و هویت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، آغاز شده و در این ساختار جدید، حول یک موضوع خاص، با تعریف ماموریت خاص دانشکده جدید تشکیل خواهد شد.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی با اشاره به اینکه دانشکده‌های جدید از ۳۱ اردیبهشت ماه به واحدهای استان ابلاغ شده و فعالیت‌ خود را از تیرماه شروع می کنند، بیان کرد: با اجرای طرح دانشکدگان باید با دانشکده‌های نسل رشته محور خداحافظی کنیم.

وی افزود: در ساختار جدید برای یک مجموعه رشته، دانشکده ایجاد نمی‌شود بلکه برای یک «موضوع» دانشکده شکل می گیرد و انتظار می‌رود در زمان تعیین شده و برنامه ریزی مدون، ماموریتی در استان به فرجام برسد.

علی اکبری یادآور شد: در معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی هفت سرفصل برای ایجاد دانشکدگان تعریف شده که واحدهای استان متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات موجود در ذیل این سرفصل‌ها درخواست تصویب دانشکده کردند.

او ادامه داد: پس از ابلاغ دانشکدگان مصوب به هر واحد دانشگاهی، با معرفی رئیس، فعالیت دانشکده آغاز می‌شود.

علی اکبری در خصوص واحدهای کوچک و مراکز دانشگاهی که شرایط و ظرفیت ایجاد دانشکده را ندارند گفت: طرح دانشکدگان در این واحدها اجرا نخواهد شد بر همین اساس در تصمیم گیری‌ها اصالت را به گروه‌های آموزشی می دهیم نه به دانشکده‌ها، بنابراین نداشتن دانشکده در فعالیت و ساختار اداره واحدهای کوچک خللی ایجاد نخواهد کرد.

وی افزود: در این حالت با حذف لایه دانشکده، گروه‌های تحصیلی بصورت مستقیم با معاونت آموزشی و پژوهشی ارتباط خواهند داشت که این مورد مبحثی در بخش و ساختار اداری دانشگاه محسوب می شود.

علی اکبری با بیان اینکه این واحدها در ساختار علمی به ساده‌ترین شکل ممکن به فعالیت علمی خود ادامه می دهند تاکید کرد: از آنجائیکه دانشکده به واحد استانی داده شده انتظار می رود که گروه و دانشکده برای استان برنامه عملیاتی ارائه دهند و با بهره‌مندی از امکانات دانشگاه و ظرفیت اعضای هیات علمی، در قالب یک ساختار علمی استانی فعالیت کنند.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد دو ساختار دانشی و اجرائی را دستمایه سخنان خود قرار داد و گفت: در ساختار اجرائی؛ گروه‌های آموزشی قابل تغییر نیستند و بر اصالت گروه‌های آموزشی نیز تاکید داریم، با اشتراک چند گروه آموزشی یک دانشکده ایجاد می شود ولی در گروه‌های تشکیل دهنده دانشکده امکان تغییر وجود دارد.

وی افزود: در ساختار دانشی مدیرگروه کشوری، مدیرگروه استانی و مدیرگروه واحد دانشگاهی وجود دارد که با تغییر نفرات ساختار و ماموریت تغییر نخواهد کرد. مدیر گروه‌های کشوری و استانی نباید در ساختار اجرائی نقش داشته باشند ولی ماهیت مشورتی و همکاری آنان با معاونت‌های هماهنگی و برنامه‌ریزی، پژوهشی و آموزشی پابرجاست.

وی تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در هر استان باید بتواند با سامان دهی و به‌کارگیری هدفمند اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی یک ماموریت با موضوع خاص را در استان حل کند.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی تدوین آیین نامه عرصه و پایه در رشته های فنی مهندسی را رویداد دیگری در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی دانست و گفت: با تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، برخی از کلاس‌ درسهای خاص رشته‌های فنی مهندسی، حداکثرتا سقف ۳۰درصد برنامه برگزاری کلاس مطابق تقویم آموزشی، در محل کارخانه و یا صنعت برگزار می شود تا دانشجو با شرایط واقعی کار وحرفه آشنا شود. این فرایند تقویت کننده دانشکده‌ها و سبب ارتقای سطح دانش علمی و عملی دانشجویان خواهد شد.

علی اکبری اظهار کرد: ماهیت عرصه و پایه این است که در ماموریت‌هایی که برای دانشکده‌ها تعریف می شود، توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات قابل دسترس برای واحدهای دانشگاهی از قبیل اعضای هیات علمی، صنعت و شرکت‌های دانش بنیان بسیار حائز اهمیت است و متناسب با آنها تصمیم گیری خواهد شد.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، لازمه کار در صنعت و ارتباط با صنعت را در سه سطح طبقه بندی کرد و گفت: مهمترین سطح که شناخت اولیه از مسائل فنی و تخصصی رشته تحصیلی و حرفه است در کارگاه و آزمایشگاه اتفاق می افتد که این بخش در ظاهرهیچ ارتباطی با صنعت ندارد و در واحد دانشگاهی شکل می گیرد.

وی افزود: سطح بالاتر زمانی است که دانشجو شرایط کار را در صنعت می بیند، این سطح که کاربینی نام گرفته با حضور همزمان استاد و دانشجو در صنعت محقق خواهد شد، سطح سوم، کارآموزی یا کارورزی است که دانشجو پس از معرفی و مراجعه به صنعت، در آنجا مشغول به فعالیت می شود و شرایط واقعی کار را حس میکند.

علی اکبری در بخش دیگری از سخنان خود به ابلاغ آیین نامه و شرح وظایف مدیران گروه‌های کشوری اشاره کرد و گفت:، کیفیت مطلوب و دقت در کار از سوی مدیران گروه‌های استانی بسیار مهم است و مدیر گروهای استان در مباحث علمی مربوط به گروه خود در سطح استان اختیار تام دارند و برگزاری جلسات منظم با مدیر گروه‌های واحدهای دانشگاهی به منظور حل مشکلات علمی در گروه مربوطه مورد تاکید است.

وی یکی از کارهای مهم در این زمینه را بحث به کارگیری هیات علمی‌های وابسته و دستیاران آموزشی دانست و تصریح کرد: برای تدریس در مقاطع کاردانی و کارشناسی باید از دستیاران آموزشی بهره گرفت و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری هیات علمی وابسته کمک بزرگی به دانشگاه خواهد کرد.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی تاکید کرد: مدیران گروه استانی با دقت در پایش وضعیت هرم اعضای هیات علمی گروه خود در استان می توانند با اصلاح ناترازی در ارائه خدمات هیات علمی به دانشگاه، فرایند آموزشی و پژوهش واحدهای استان را بهبود ببخشند.

علی اکبری سامان دهی و نظارت بر نحوه ارائه دروس در واحدهای مختلف را از وظایف اصلی مدیران گروه‌های استانی دانست و افزود: مدیران گروه‌های استانی باید بر برنامه‌ریزی‌های آموزشی نظارت دقیق داشته و از ارائه درست و مناسب دروس در مقاطع مختلف تحصیلی گروه آموزشی اطمینان حاصل کنند و بطور کلی تمام فرایندهای آموزش و پژوهش به لحاظ کیفی باید تحت نظارت مدیر گروه‌های استانی صورت پذیرد.

وی تغییر در سرفصل دروس را امکان پذیر ندانست و با تاکید بر اجرای کامل سرفصل مصوب و تایید شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تغییر در نحوه و نوع آموزش را خواستار شد.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی نوآوری در ارائه دروس را از وظایف مدیر گروه‌های استانی دانشکده‌ها دانست وخاطرنشان کرد: در جدول دروس اختیاری رشته‌های تحصیلی، دروسی را تعریف کنید که مختص دانشکده باشد لیکن اخذ و گذراندن آن دروس برای دانشجویان سایر رشته‌ها جذاب و مثمر ثمر باشد و سبب ارتقای دانش علمی آنها شود.

علی اکبری بازدید و آشنائی با سامانه کاتب در بلوک آموزش مجازی پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی را مورد تاکید قرار داد و گفت: هدف از راه اندازی سامانه کاتب آمادگی برای حرکت به سوی آموزش کاملا مجازی است. تجربه دنیا در زمان شیوع بیماری کرونا بیانگر این است که در بسیاری از موارد شرکت و حضور در کلاس درس ضروری به نظر نمی‌رسد.

این مقام مسئول اظهارکرد: در روند مصاحبه و جذب هیات علمی وابسته که با حضور مدیر گروه‌های کشوری، استانی، واحد دانشگاهی و دو عضو دیگر به صورت مجازی برگزار می شود، تاکید بر تولید علم در قالب مقاله و کتاب، توسط هیات علمی وابسته ضرورت ندارد، چرا که تولید علم در اداره پژوهش و توسط هیات علمی‌های اصلی دانشگاه انجام خواهد شد.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید حساسیت روسای دانشکده‌ها در معرفی هیات علمی وابسته تصریح کرد: هیات علمی وابسته باید در دانشکده نیز همکاری داشته باشد و ما در جذب هیات علمی وابسته علاوه بر سوابق علمی دنبال توانمندی‌های غیرعلمی نیزهستیم، از این رو صاحبان صنعت، کارآفرینان و مدیران موفق بخش‌های دولتی و خصوصی از اولویت برخوردار هستند.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه رشته‌های تحصیلی در دانشگاه ذیل دو معاونت علوم انسانی و هنر و علوم، مهندسی و کشاورزی فعالیت می کنند، جابجائی رشته‌های تحصیلی را از گروه‌های آموزشی معاونت‌ها را مجاز ندانست و بیان کرد: چنانچه اعضای هیات علمی یک یا چند رشته درخواست تغییر معاونت مربوطه را داشته باشند، حسب درخواست و تعریف ماموریت جدید در دانشکده با ایجاد میان رشته‌ها این امکان میسر خواهد شد.

وی افزود: در این شرایط فقط اشخاص درخواست کننده، برای ماموریت خاص به معاونت جدید منتقل خواهند شد و رشته از ذیل نظارت معاونت اصلی حذف نخواهد شد.

علی اکبری با اشاره به اهمیت جایگاه معاونت توسعه‌ای دانشکده در ساختار اجرائی دانشکدگان گفت: معاون توسعه‌ای‌ باید بهینه بیندیشد و برنامه ریزی دقیق و مدون داشته باشد و در ساختار آموزشی و پژوهشی مرسوم حرکت نکند.

وی با بیان اینکه در ساختار جدید، صنعت، جامعه و دانشگاه با هم در ارتباط هستند عنوان کرد: معاون دانشکده باید در ساختاری حرکت کند که با شناسائی مسائل و انتقال آن به دانشگاه، مسئله را به آموزش و پژوهش تبدیل کند.

علی‌اکبری ارتباط با صنعت را یکی از جنبه‌های مهم علمی و پژوهشی دانشگاه دانست و گفت: با توجه به شرایط هیات علمی‌های وابسته، افرادی که در تولید علم فعالیت کمتری دارند، می توانند با صنعت ارتباط بهینه برقرار کنند و از این طریق به دانشگاه برای نیل به اهداف خود کمک کنند.

دکتر مهدی منصوری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان در ابتدای این جلسه، ضمن خوش‌آمدگوئی به دکتر محمد علی‌اکبری و هیات همراه و مدعوین جلسه با اعلام اتمام تقریبی امور مربوط به تصویب دانشکده‌های جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان در خصوص پیگیری آغاز فعالیت دانشکده‌ها مواردی را متذکر شد.

در این جلسه مسائل آموزشی و پژوهشی استخراج شده از سامانه آموزشیار مرتبط با واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان توسط دکتر سودابه سلیمانی، مدیر کل امور آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی مطرح و توضیحات لازم ارائه شد.

در بازدید دو روزه دکتر محمد علی اکبری از دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان، دکتر علی هارون آبادی، سرپرست دانشکدگان فضای مجازی، هوش مصنوعی و فناوری های پیشرفته و دکترعلی عسکری، رئیس دانشکدگان مهندسی ساخت و فناوری‌های صنعتی وی را همراهی کردند.

46

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "ایجاد ساختار نوین در فرایند آموزشی و پژوهشی با فعالیت دانشکدگان در واحد های دانشگاهی" هستید؟ با کلیک بر روی استان ها، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "ایجاد ساختار نوین در فرایند آموزشی و پژوهشی با فعالیت دانشکدگان در واحد های دانشگاهی"، کلیک کنید.