ویروس های غول پیکر، گرمایش جهانی را مهار می کنند

تینا مزدکی: محققان قطب شمال، نشانه هایی از ویروس های غول پیکر روی ورقه یخی گرینلند شناسایی کرده اند که می توانند به کاهش برخی از اثرات تغییرات آب وهوایی کمک کنند. ویروس های غول پیکر که می توانند تا حدود 1500 برابر بزرگ تر از ویروس های معمولی باشند، ممکن است به جلبک های میکروسکوپی ای حمله کنند که رنگ یخ گرینلند را تیره تر می کنند. این جلبک ها همان جلبک هایی هستند که باعث ذوب شدن یخ ها می شوند.

دانشمندان برای اولین بار شواهدی را شناسایی کردند که نشان می دهد روی یخ و برفی که حاوی جلبک های رنگی زیادی است، ویروس های غول پیکری زندگی می کنند؛ بنابراین زندیگی ویروس ها و جلبک ها باهم در ارتباط است.

دانشمندان امیدوارند بامطالعه ویروس ها بتوانند راه هایی را برای کنترل طبیعی رشد جلبک ها و درنتیجه کاهش ذوب یخ ها بیابند. جلبک ها سراسر یخ های گرینلند را در بر گرفته اند. آن ها در بهار شکوفا می شوند و قسمت هایی از منظره معمولاً سفید را تیره می کنند. رنگ تیره تر، نور خورشید را در مقایسه با برف و یخ سفید، بیشتر جذب می کند و این مسیله ذوب شدن را تسریع می کند.

ویروس های غول پیکر، گرمایش جهانی را مهار می کنند

محققان در سال های 2019 و 2020 نمونه هایی از یخ تیره، برف قرمز و حفره های ذوب را در مکان های مختلف ورقه یخی گرینلند جمع آوری کردند. آن ها سپس DNA یافت شده در آن نمونه ها را برای شناسایی توالی ژن هایی با شباهت زیاد به ویروس های غول پیکر که به شاخه Nucleocytoviricota تعلق دارند، تجزیه وتحلیل کردند.

هم در یخ تیره و هم در برف قرمز، نشانه هایی از ویروس های غول پیکر فعال پیدا شد. این اولین باری است که آن ها روی یخ و برف سطحی یافت می شوند که حاوی فراوانی ریز جلبک های رنگ دانه ای است. جلبک ها بخشی از اکوسیستم پیچیده ای هستند که شامل باکتری ها، قارچ ها و پروتیست ها (موجودات معمولی کوچک و تک سلولی که در گروه های دیگر قرار نمی گیرند) می شود.

ویروس های غول پیکر، گرمایش جهانی را مهار می کنند

دانشمندان تحقیقات بیشتری را برای درک بهتر اکوسیستم انجام خواهند داد، بنابراین آن ها می توانند تعیین کنند که ویروس ها چه میزبانانی را آلوده می کنند و از این که آن ها به جلبک ها حمله می کنند، مطمین شوند. آن ها به مطالعه ویروس های غول پیکر ادامه خواهند داد تا درباره تعاملات آن ها و اینکه دقیقاً چه نقشی در اکوسیستم دارند، اطلاعات دقیق تری به دست آورند.

منبع: livescience

54323

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "ویروس های غول پیکر، گرمایش جهانی را مهار می کنند" هستید؟ با کلیک بر روی پزشکی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "ویروس های غول پیکر، گرمایش جهانی را مهار می کنند"، کلیک کنید.